Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lípy
Článek
     Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy) (02-22 Varnsdorf)
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Křídové sedimenty v Českém středohoří jihozápadně od České Lípy
    Lapidifikovaná struska od Svojkova u České Lípy
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy