Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    LNAPL
Článek
    Geofyzikální a atmogeochemické metody při kontrole staré LNAPL kontaminační zátěže průlinových kolektorů
    Geophysical and atmogeochemical methods revealing old LNAPL contamination history of sandy aquifers
    Integrated geophysical and atmogeochemical survey applied to abandoned soviet military areas contaminated by LNAPL in the Czech Republic