Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Labe
Monografie
    Čerpací stanice Labe - teplárna Ústí nad Labem, geofyzikální průzkum.
    Holocene flood plain of the Labe River
    Holocene flood plain of the Labe River
    Holocene flood plain of the Labe river, Geologický ústav AV ČR, Praha, 1994
    Holocene flood plain of the Labe River (past climatic changes and their impact on natural and human development
    Holocenní fluviální sedimenty Labe mezi Nymburkem a Ostrou
    Labe - řeka současnosti a budoucnosti
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti, Společnost přátel Děčína Amici Decini, 1994, Děčín
    Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků
    Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
    Obsah arsenu v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah beryllia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah chloridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah cloridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah DOC (rizpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah draslíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah flouridů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah flurodů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah hliníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah kadmia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah lithia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah mědi v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah olova v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah síranů v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah sodíku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah stroncia v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah vápníku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah veškerého ruzpuštěného fosforu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah zinku v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah železa v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    pH povrchových vod v letech 1984-1993: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    pH povrchových vod v letech 1984-1995: Povodí Labe (horní tok)
    pH povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    pH povrchových vod v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Projekt Labe IV : 2003-2006
    Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005
    Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
    Vybrané výsledky projektu labe IV 2003-2006
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
    Změna měrné vodivosti povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna měrné vodivosti v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu arsenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu arzenu v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu beryllia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu chloridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu dusičnanů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu flouridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu fluoridů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu kadmia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu lithia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu mědi v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu olova v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu síranů v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu stroncia v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu vápníku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Změna obsahu zinku v povrchových vodách mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna pH povrchových vod mezi lety 1984-1995 a 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Změna pH v povrchových vodách mezi lety 1984-1993 a 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Článek
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Analýzy říčních sedimentů a plavenin v komplexním monitoringu jakosti vod v hraničním úseku toku Labe
    Anthropogenic contamination of the floodplain sediments of the Upper Labe River
    Bioerosion features in tufa sediments in the floodplain of the Labe River, Czech Republic
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    On dating of the Labe river terraces in the environs of Ústí n. Labem
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Development of vegetation in the Labe River floodplain
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Development of vegetation in the Labe River floodplain and human impact
    Distribution of selected metals in holocene sediments of the middle Labe flood plain
    Distribution of selected metals in the model section of the middle Labe flood plain
    Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
    Excursion to Quaternary localities in the Labe River food plain: Sandberg, Hradišťko, Kluk, Ostrá
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Flood events and evolution of the Labe (Elbe) River in central Bohemia (Czech Republic)
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Flood plain of the Labe river in the Little ice Age
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geoinformation potential of the Labe River Canyon in the Děčín Highland, Czech Republic
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the Middle Labe (Elbe) Valley
    Holocene environmental processes and alluvial archaeology in the middle Labe (Elbe) valley
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní niva středního Labe
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi. Holocene sediments of the Labe River between Nymburk and Tišice
    K osudu dolního českého Labe
    Kaňon Labe - kombinace říčního a pískovcového fenoménu
    Kaňon Labe jako přírodní a kulturní fenomén
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí : území zajímavé klimatem, geologickým složením, kulturní hodnotou, flórou i faunou, biokoridor prvního řádu
    Kaňon Labe mezi Děčínem a hranicí
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Koncentrace těžkých kovů v suspendovaných sedimentech dolního toku Labe
    Kvalita vody středního Labe v aspektu závlah
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Labe: krajina, lidé a povodně
    The Labe River - floodplain development
    Labe, řeka současnosti a budoucnosti
    Late Glacial and Holocene development of vegetation in the Labe River floodplain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene development of vegetation in the Labe river floodplain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Magdeburský seminář o ochraně vod Labe
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe
    Mediaeval Pollution of Fluvial Sediment in the Labe (Elbe) River, Bohemia
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Microscopic and chemical investigation of woods from fluvial sediments of the Labe River
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Neznámá rudní žíla nedaleko pramene Labe?
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Radiocarbon dating of Holocene sediments: Flood events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
    Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Speciation of copper, zinc, lead and cadmium in the fine-grained fraction of river bed sediments of the Labe River in central Bohemia
    Terasy střední a dolní Bíliny - spojovací článek terasových systémů Ohře a Labe
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Trunks in Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Tvary zvětrávání v průlomovém údolí Labe
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj soutokové oblasti Labe a Orlice
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Výzkum antropogenní kontaminace holocenních fluviálních sedimentů horního toku Labe - 2. etapa
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy horního toku Labe
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
    Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe
    Xylic substrates at the fossilisation barrier: oak trunks (Quercus sp.) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
    Xylic substrates at the fossilization barrier: oak trunks (Qercus robur) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
    Zatížení Labe DDT
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu