Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Laboratórnej
Článek
    K doterajšiemu využitiu výsledkov modifikácie laboratornej merkurometrie pôd v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Modernizácia laboratórnej techniky v inženieskej geológii
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie