Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Laboratoři
Monografie
    Možnosti praktického využití semikvantitativního programu QUANTAS v laboratoři RFA (poster)
    Zpráva přípravy vzorků pro MPZ. Název: Program zkoušení způsobilosti laboratoří PT/CHA/2/2007. Autoři:M. Jankovská, Z. Boháček, A. Nižnanská. Vydal CSlab spol. s r.o., organizátor programů zkoušení způsobilosti akredit. ČIA č. 7003, Praha, 2007-05
Článek
    Činnost chemických laboratoří
    Kousek Měsíce v laboratoři
    Rozvoj hydrogeochemických laboratoří n. p. Geotest
    Srovnání práce několika laboratoří rudného průmyslu
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech
    Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby