Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lacertidae
Článek
    Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the Snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae)
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky