Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ledovcových
Článek
    Alkalicko-živcový syenit z ledovcových uloženin u Tomíkovic
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Petrologické analýzy ledovcových sedimentů Jesenicka
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza)
    Sedimenty ledovcových jezer Šumavy a Krkonoš (pylová analýza) (22-33 Kašperské Hory)
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Syringomorpha Nilssoni (Torell) z ledovcových uloženin severní Moravy (ČSSR)
    Trilobiti z ledovcových uloženin od Bohušova ve Slezsku
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech