Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lesných
Monografie
    Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov
Článek
    Hydrologické pomery lesných ekosystémov Malých Karpát
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok