Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lesy
Monografie
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd
    Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lení hospodářství Beskyd"
Článek
    Evalution of the localiry "Truba" (Kostelec n. Č. Lesy) from the point of view of the bulk precipitation sampling
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Jak si stojí dubohabrové lesy v CHKO Český kras
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měkkýši Českého lesy - I. Vybrané lokality v severní části (západní Čechy)
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Učinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 2. Vliv depozic síry a dusíku na půdy a lesy
    Zkamenělé lesy Severní Ameriky