Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Letecké
Monografie
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
Článek
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Černobílé letecké panchromatické snímky a jejich využití v geologické praxi
    Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Vliv letecké dopravy na kontaminaci půd
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)