Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Leteckého
Článek
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Možnosti leteckého snímkování pro detekci antropogenních skládek
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu