Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Letovice
Monografie
    geologická mapa 24-12 Letovice
    hydrogeologická mapa 24-12 Letovice
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Letovice 24-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Zlínský kraj; list Letovice 24-42, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 24-12 Letovice
Článek
    Akumulace granátu v povodí řeky Svratky (24-11, Nové Město na Moravě; 24-12, Letovice; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-14 Boskovice)
    Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části boskovické brázdy (24-12 Letovice)
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Fragment of an Early Cambrian oceanic crust incorporated in the Variscan Orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku (24-12 Letovice)
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic)
    Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice Crystalline Complex (Czech Republic)
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Relics of laterites on the Letovice Crystalline Complex, Moravia
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Strukturně-geologický výzkum vztahu poličského a letovického krystalinika v okolí Hamrů (24-12 Letovice)
    Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    Vestige of an Early Cambrian incipient oceanic crust incorporated in the Variscan orogen: Letovice Complex, Bohemian Massif
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výzkum krystalinika v okolí Olešnice(24-12 Letovice)
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)
    Žíly alpské parageneze v amfibolitech poličského krystalinika (14-11 N.Město, 14-33 Polička, 24-12 Letovice)