Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Libodřic
Článek
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Datolit a nepřeměněný fluorapofylit z alpských žil v amfiolitech z Libodřic (jz. od Kolína)
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Nález velkých krystalů apofylitu v zonální alpské žíle u Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklá forma výskytu kalcitu v alpské paragenezi z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Výskyt žilných metaporfyritů v amfibolitovém lomu u Libodřic (jz. od Kolína)
    Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku