Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lignitu
Článek
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy
    Geologicko-ložiskové pomery a technologické vlastnosti nízkovýhrevného lignitu na ložisku Kosorín v Žiarskej kotline
    Historický vývoj těžby lignitu na jižní Moravě
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Těžba černého, hnědého uhlí a lignitu ve světě v letech 1986-1992
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
    Zamyšlení nad geologickými zásobami uhlí a lignitu v ČSSR za léta 1966-1985