Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lineamentů
Monografie
    Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR
    Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem