Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Linií
Článek
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
    K terminologii poruchových linií
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    Přirozená radioaktivita paleozoických a proterozoických hornin severovýchodní části Českého masivu v profilové linii mezi Vidnavou a Ostravou-Porubou : 14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-43 Ostrava
    Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
    Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě