Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Listopadu
Monografie
    I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom.
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
    Připomínky ČGS k upravenému a posouzenému Návrhu zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vyplývající z účasti zástupců OOHPP MŽP a ČGS na veřejném projednání dne 22. listopadu 2010
Článek
    Bylo jednou jedno zemětřesení. Lisabonská tragédie 1. listopadu 1755
    Konference "Peri-Tethys Program" se konala v listopadu 2000 v Paříži
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)