Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litavky
Monografie
    Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy
    Modelové území povodí Litavky. Krajinotvorné programy.
Článek
    Biostratigrafie jineckého souvrství v údolí Litavky (12-34 Hořovice)
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století