Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Literatuře
Článek
    Expresionismus ve vědecké literatuře?
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    K citacím v geologické literatuře
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Pojem variský a hercynský v geologické literatuře
    Terciérní vulkanity České křídové pánve v literatuře
    Výzkumy saharské oblasti a její reflexe v české literatuře