Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litologický
Monografie
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
Článek
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice)