Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litoměřic
Článek
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Geologické postavení skalicko-žitenických eocenních křemenců u Litoměřic
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev)
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic (02-41 Ústí nad Labem, 02-43 Litoměřice)
    Křídové sedimenty v okolí Litoměřic
    Permokarbon v podloží křídy severovýchodně od Litoměřic
    Podzemní drenážní kanál v Křešicích u Litoměřic
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)