Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litosférických
Článek
    Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek?
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty?
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie