Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Litostratigrafických
Článek
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu