Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Liz
Monografie
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Liz
Článek
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Projev klimatické anomálie 1992-1996 v odtokových poměrech na povodí Liz
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins