Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ložek
Článek
    The bibliography of Vojen Ložek 1985-1995
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šedesátiletý
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    Vojen Ložek - 80 let
    Vojen Ložek - učiteli a příteli k sedmdesátinám
    Vojen Ložek o sobě
    Zum Lebensjubiläum von RNDr. Vojen Ložek, DrSc.