Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ložisek
Monografie
     Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Kadov. SOG - ČGS Praha
    2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Etapová zpráva o řešení interního projektu ČGS - Upřesnění evidence a současného stavu využití ložisek nevyhrazeného nerostu na území ČR v návaznosti na výkaz báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 pro aktualizaci surovinového informačního systému (SurIS)
    Expertní posouzení využití ložiska štěrkopísků Střížovice-Otrokovice ve vztahu k aktuálním výsledkům "Krajské surovinové politice Zlínského kraje" a k závěrům "Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků na území Zlínského kraje"
    Expertní posouzení a aktuální analýza potřeby využití ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST-2, se zřetelem na ložisko nevyhrazeného nerostu Pňovice (D 3045700)
    Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII
    Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
    List ZM 1: 25 000 03-411 Rokytnice nad Jizerou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-414 Vrchlabí - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-422 Žacléř - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-423 Svoboda nad Úpou - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 02-222 Jiříkov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-212 Horní Poustevna
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-221 Šluknov
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-223 Mikulášovice
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 02-242 Dolní Podluží
    Mapa ložisek a prognóz nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-143 Rakovník
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-113 Sojovice
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13-141 Nymburk
    Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-144 Lány
    Mapa ložisek nerostných surovin 1 : 25 000 list 12-322 Hudlice
    Mapa ložisek nerostných surovin, list 03-413 Semily
    Mapová aplikace Registr ložisek důlní a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Chotěvice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Dolní Vernéřovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hamry nad Sázavou. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hněvkovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jakubín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Jihlava. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Lanžov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Město na Moravě. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Polná. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Radostín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Rudolec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Sedlec nad Labem. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Stříbrné Hory. SOG - ČGS. Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Suchovršice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svojanov. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Svratka. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Šestajovice. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Vatín. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Vojnův Městec. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Polná. SOG - ČGS Praha
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)
    REGISTR LOŽISEK A TĚŽEBNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE - závěrečná zpráva
    Registr ložisek a těžební činnosti na území Libereckého kraje
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha
    Studie limitů těžby, postupné využitelnosti a ochrany zásob ložisek nerostných surovin se zřetelem na ložiska štěrkopísků Zlínského kraje
    Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 12-321 Panoší Újezd-Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa ložisek nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-341 Oslavany - Mapa ložisek nerostných surovin
    Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí
    Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Článek
    Ametysty těžených fluoritových ložisek v Čechách
    Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Automatizace tvorby map ložisek nerostných surovin 1:50 000
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika perspektiv ložisek Pb, Zn, Ag jižní části Českého masivu
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Drahé kameny rudních ložisek
    Faktografický informační systém - registr ložisek nerostných surovin ČSR
    Faktory uhlonosnosti a jejich využití pro prognózování černouhelných ložisek v Českém masívu
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Genetická interpretace ryzosti zlata na příkladu endogenních ložisek Uralu
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Genetické typy ložisek zlata v Českém masívu
    Geochemické aureoly rudních ložisek a možnosti jejich využití v báňsko-historických výzkumech
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geologická klasifikace uhelných ložisek
    Geologická stavba uhelných ložisek a vnitrostavební analýza
    Geologická stavba západočeských uranových ložisek
    Geologicko-mineralogická charakteristika některých ložisek USA
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologický průzkum a vyhodnocení puklinatosti ložisek granitoidů
    Geomechanické hodnocení ložisek černého uhlí ve středních Čechách
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Hlavní směry současného vývoje teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu na osobním počítači
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Hydrotermálně alterované horniny ložisek
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    Interaktivní programový systém pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K minerálům a mineralogii zlatohorských ložisek
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    K některým metodickým nedostatkům výpočtu zásob uhelných ložisek
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K otázce stáří a geneze stratiformních ložisek Českého masívu
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    K vývoji využívání čs. průmyslových typů ložisek mědi
    Karotážní metody při průzkumu uhelných ložisek
    Klasifikace metamorfogenních ložisek nerostných surovin
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komplexní systém hodnocení nerostných ložisek a geologického průzkumu
    Koncepce jednotné vertikální stavby ložisek UDZČ KP
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Legislativní a ekonomické aspekty ochrany a šetrného využívání ložisek nerostů
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Metamorfní vznik jesenických kyzových ložisek - fakta a pracovní hypotézy
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika výpočtu zásob těžených fluoritových ložisek v ČR
    Metody geochemické prospekce ložisek drahých kovů
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Minerálová aureola greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály ložisek cínu Slavkovského lesa a ukázky z některých ložisek světa
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Modelování kovnatosti okrajového vzorku rudních ložisek
    Mořští rakovci jako ničitelé ropných ložisek
    Možnosti rudní prospekce ve šternbersko-hornobenešovském pruhu s využitím poznatků vzniku sulfidických ložisek na recentních spredingových centrech
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití metody řečištních sedimentů pro vyhledávání ložisek zlata
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Názory Františka Pošepného na vznik rudních ložisek
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Nerostné bohatství, geologické zásoby a vytěžitelné zásoby, základní instituty teorie hodnocení zásob ložisek nerostných surovin
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové směry v metodice vyhledávání ložisek přírodních uhlovodíků v MLR
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Oceňování ložisek nerostných surovin
    Oceňování nerostných ložisek
    Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování
    Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy využití fluviálních sedimentů řeky Bečvy pro těžbu ložisek štěrkopísků
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Právní aspekty ochrany ložisek nerud
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Problémy rajonizace uhelných ložisek v ČSSR
    Problémy uvolňování ložisek štěrkopísků a kamene z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředé
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Prognóza příkontaktních greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    Průzkum a těžba ložisek kamene v severočeském kraji
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca ?. 3 : Plenivá těžba neboli rabování ložisek nerostných surovin
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin České republiky (doba řešení 1993-2001)
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Rentgenometrický výzkum barytu z rudních ložisek typu SEDEX a hydrotermálních žil v severovýchodní části Českého masívu
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rudní ložiska Rudého moře a geneze stratiformních ložisek barevných kovů
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Sekundární minerály rudních ložisek v širším okolí Horního Města u Rýmařova
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sorpční vlastnosti alofánů, limonitu a wadu ze zlatohorských ložisek
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    Současné problémy vzorkování ložisek nerostných surovin
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Spolupráce mezi ČSSR a VSR při využití ložisek vzácných zemin
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare, Rumunsko
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Dokonč.
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 1
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 2
    Stručná geologická charakteristika československých uhelných ložisek. Pokrač. 3
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Stříbro stratiformních ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Světové trendy ekonomiky uranových ložisek
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Technicko-ekonomická analýza zásob malých a středních ložisek uranu ČR
    Technologické vyhodnocení ložisek cihlářských surovin Solopysky a Kryry
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba metanu z uhelných ložisek - analýza provedení těžebních vrtů
    Těžba nerostných surovin a územní plánování - posuzování vzájemných vlivů u ložisek cementářských surovin Hády a Lesní lom
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Úloha karotáže při průzkumu ložisek hnědého uhlí a stanovení technologických vlastností hnědého uhlí na základě karotážních měření
    Úloha vody při výzkumu stratiformních rudních ložisek
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Vrtně výplachové inženýrství při vyhledávání ložisek živic
    Vrty pro těžbu hořlavých plynů z uhelných ložisek
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky výzkumu a směry dalšího rozvoje hlubinného dobývání polymetalických ložisek v Jesenické oblasti
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Vytěžitelné zásoby černouhelných ložisek ČSSR
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití důlně-seizmických metod k řešení geologické stavby uhelných ložisek
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkumy ložisek zlata u Suché Rudné
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje
    Vznik podmořských rudných ložisek
    Zavedení důlní karotáže při průzkumu uhelných ložisek ve velkých hloubkách při karotážním středisku v Tuchlovicích
    Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky
    Závislost vzniku infiltračních ložisek fosfátů na geologickém prostředí
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zlato jesenických stratiformních ložisek
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin
    Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku