Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ložisková
Monografie
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí, sborník abstraktů (Přikryl R., Pertold Z. eds.)
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Ložisková geologie
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-221 Žulová
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-223 Lipová-lázně
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-224 Jeseník
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-241 Branná
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 14-242 Bělá
    Ložisková mapa České republiky 1:25000 23-314 Deštná
Článek
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Ložisková geologie v globalizovaném světě
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Ložisková rudní geologie na 27. geologickém kongresu v Moskvě
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
Seriál
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie a mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie