Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lomnice
Monografie
    Lomnice: příroda - historie - osobnosti - památky
    Mapa exodynamické analýzy, list Lomnice n.P. 03-431
    Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-431 Lomnice nad Popelkou. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431
Článek
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    The Ichnofossil Helicotaphrichnus Commensalis Kern, Grimmer , lister 1974 from the locality "Lomnice u Tišnova" (lower Badenian, sw Moravia)
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Sedimentární záznam postglaciálního vývoje Labského dolu a údolí Łomnice