Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lužického
Článek
    Geologické mapování lužického masívu na Šluknovsku v měřítku 1 : 25 000
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    Hustotní charakteristika hornin krkonošsko-jizerského krystalinika, lužického a krkonošsko-jizerského plutonu
    Postavení tanvaldského granitu ve vztahu k horninám krkonošsko-jizerského a lužického plutonu
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší