Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lugika
Článek
    'Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika'
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    K charakteru a genezi tektonického styku lugika a silezika
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Neovulkanity, jihovýchodní části lugika, jejich geochemie a geotektonická interpretace
    Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů)
    Příkrovové stavby na rozhraní lugika a silezika
    Rudní indicie a perspektivy styčné oblasti silezika a lugika
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika