Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lukavice
Monografie
    Lukavice 1312-2012
    Posouzení rozsahu poddolovaných ploch v poddolovaném území č. 3650 v katastru obce Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
Článek
    Hydrothermal alteration in volcanic rocks, eastern part of the Lukavice Group, Železné hory Mountains, Czech Republic
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace