Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lysa
Monografie
    Mapa ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin 1 : 25 000 list 13 -132 Lysá nad Labem
    Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-22-22 Lysá hora
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem
    Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem
    Zaměření a posouzení sesuvů v lokalitě Lysá hora v Uherském Brodě. Inženýrskogeologická mapa a mapa náchylnosti území k porušení stability svahů
Článek
    Křídové sedimenty na území listu 13-132 Lysá nad Labem
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Revision of the Lissa (Lysá nad Labem) L6 chondrite, Czechoslovakia
    Vertebrates from the Middle Pleistocene locality Lysa Gora 1 in Ukraine
    Výzkum kvartéru mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi - předběžné výsledky studia archivních materiálů (13-131 Lysá nad Labem, 13-113 Kochánky)