Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Lysenko
Článek
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Vladimír Lysenko šedesátníkem