Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Médií
Monografie
    Možnosti použití vybraných chemických injektážních médií k ovlivnění vlastností karbonského horninového masivu v podmínkách uhelných dolů
Článek
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov
Seriál
    Forum Urbes Medii Aevi