Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Muzeí
Monografie
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
Článek
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    K současnosti a dalšímu vývoji hornických muzeí
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
Seriál
    Zprávy muzeí západočeského kraje