Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mělkého
Monografie
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
Článek
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Metalogenetický výzkum mělkého podloží křídy u Lukavice v Železných horách (13-42 Pardubice)
    Vibrace vyvolané odstřelem trhavin při ražbě mělkého důlního díla