Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mikuláš
Monografie
    editor Geologického průvodce - Exkurze České geologické společnosti č. 21, Mikuláš, Geologie a paleontologie Doupovských hor, ISBN 978-80-7399-403-7
    Mikuláš R., ed.: 4th International Bioerosion Workshop, Prague, August 30 - September 3, 2004 - Abstract Book
    Na bruslích Českou republikou :nesoustavný turistický průvodce po Čechách a Moravě, jak je lze vidět ze zamrzlých hladin / Radek Mikuláš. -- Praha : Dokořán, 2005
Článek
    Gastropoda, Euthyneura, Opisthobranchia des oberen Badeniens aus der Umgebung von Borský Mikuláš (no-Teil des wiener Beckens) und ihre stratigraphische Bedeutung
    Ing. Mikuláš Ingr päťdesiatročný
    Preliminary excavation results in the Dzerav skala Cave near Plavecký Mikuláš in 2002
    RNDr. Radek Mikuláš, CSc. - paleoichnolog. [Rozhovor]
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"
    The trace fossil Rejkovicichnus necrofilus MIKULÁŠ et al., 1996 (Middle Cambrian, Czech Republic): an early example of "gardening"