Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mafické
Monografie
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu
Článek
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách (11-21 Karlovy Vary)
    Geofyzikální průzkum mafické intruze v okolí Abertam v Krušných horách.
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Mafické mikrogranulární enklávy v sedlčanském granitu (středočeský plutonický komplex) a jejich vztah k žilným horninám v okolí