Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Magnetická
Monografie
    Magnetická diskriminace litogenních a antropogenních minerálů v půdách
    Magnetická stabilita systému malých částic hematitu
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba sedimentů na vybraných archeologických lokalitách v Praze a okolí
    Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic-Kyjovic
Článek
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Instrumentální analýza v technologii uhlí. Část II. Nukleární magnetická rezonance
    Magnetická anizotropie hornin Malých Karpat a její strukurní implikace
    Magnetická anomálie u Bzenova, JZ. od Prešova
    Magnetická filtrace biologických suspenzí
    Magnetická pole planet a jejich satelity
    Magnetická separace a filtrace
    Magnetická síla Země
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v české a polské části Krkonoš
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš