Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Magnetického
Článek
    Čínské pyramidy. Jejich orientace vzhledem k pohybu magnetického pólu
    Určenie Curieho teplôt a magnetického fázového stavu Fe a Fe-Ti minerálov z meraní teplotných zmien ich magnetickej susceptibility
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše