Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Magnetických
Monografie
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Studium magnetických vlastností jeskynních sedimentů z Ochozské jeskyně : etapová zpráva za roky 2007 a 2008
Článek
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia