Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Magnetit
Článek
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Hedenbergit, andradit, K-hastingsit a magnetit z Ca-Fe skarnu od Malešova
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit