Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Majetku
Článek
    K oceňování majetku báňských podniků
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946