Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Makroflóra
Článek
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Karbonská makrofauna a makroflóra z vrtu Uhřice-7
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Terciérna makroflóra z niektorých lokalít Slovenska