Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Malty
Článek
    Egyptské malty - materiály a používané technologie
    Malty z kostela Panny Marie z 9.-11. století na Pražském hradě: mineralogické a petrografické složení
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace