Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Manganu
Monografie
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Labe (horní tok)
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2008: Povodí Odry
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dolní Vltavy
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2007-2009: Povodí Dyje
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2009: Povodí Ohře (a dolního toku Labe)
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Berounky
    Obsah manganu v povrchových vodách v letech 2008-2010: Povodí Horní Vltavy
    Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
Článek
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách