Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    MapInfo
Článek
    Grafické informační systémy. MapInfo 2.1 pro Windows
    Internet/Intranet v pojetí MapInfo Corporation
    MapInfo podporuje celopodnikové informační systémy
    MapInfo představuje novou verzi svého vlajkového produktu
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty