Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mapování
Monografie
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Dokumentace geologického mapování. Databázová aplikace na Intranetu ČGS
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Geochemické mapování evropských velkoměst - Praha
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Geofyzikální měření na úkolu "Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi". Závěrečná zpráva
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000...
    Geologické mapování CHKO Žďárské vrchy v měřítku 1:25 000. Mapové listy: 13 - 443 Chotěboř, 23 - 222 Herálec, 24 - 112 Jedlová, 23 - 223 Přibyslav, 24 - 113 Nové Město na Moravě, 24 - 114 Dalečín, 24 - 131 Bobrová
    Geologické mapování České republiky - poster
    Geologické mapování Mongolského Altaje v měřítku 1 : 50000 (Zamtyn Nuruu - 50)
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování
    Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Geovědní informační systém projektu mapování Mongolského Altaje
    Gravimetrické mapování 1:25 000 v oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika
    Mapování biotopů. (Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Polabí: paleoenvironmentální záznam v sedimentech slepých ramen a jeho význam pro geologické mapování a revitalizace toků
    Program "ISPROFIN" č. 215120 "Podpora a prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými jevy". Podprogram 215124-1 Dokumentace a mapování...
    Rekognoskace litologicky kontrastních hornin v jednotkách krystalinika při sv. okraji moldanubika-návaznost na základní geologické mapování 1:25 000
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Šestý mezinárodní workshop Geologické Aspekty Mapování Radonového rizika
    Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat)
    TVORBA GEOČR25 - GEOLOGICKÝ GIS GEOVĚDNÍCH DAT A INFORMACÍ VZNIKAJÍCÍCH PŘI ZÁKLADNÍM GEOLOGICKÉM MAPOVÁNÍ ČR
    Výsledky geologického mapování v měřítku 1 : 25 000 na průzkumné licenci Khundiin gol v západním Mongolsku
    Závěrečná zpráva projektu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi
    Zborník abstraktov: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapování pod. 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti v Rožňave 29.9.-1.10
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Článek
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Detailní hydrogeologické mapování v krystaliniku - nástroj pro identifikaci vodivých tektonických struktur, lokalita Panské Dubenky, moldanubický pluton
    Ekologické mapování
    Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
    Environmentální geochemické mapování v oblasti zambijského Copperbeltu a jeho prezentace v GIS
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování Křivoklátska - nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
    Geologické mapování lužického masívu na Šluknovsku v měřítku 1 : 25 000
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v r. 2001
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky (34-22 Hodonín)
    Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologické mapování pláště žulovského plutonu /14-22 Jeseník/
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologické mapování v Libyi
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapování západní Libye
    Geologický výzkum a mapování na území listu 12-214 Kralupy n. Vltavou
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Inženýrskogeologické mapování na území listu Nymburk (13-14 Nyzmburk)
    Inženýrskogeologické mapování pro územní rozvoj Českých Budějovic
    Kurs geologického mapování pro zahraniční studenty v Ještědském pohoří
    Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov (23-14 Pelhřimov)
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Mapování a indikace změn terestrických ekosystémů v hornické krajině
    Mapování biotopů a územní systémy ekologické stability
    Mapování české části dyjské klenby
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Mapování SHR ve valkých měřítkách
    Mapování starých zátěží po těžbě rtuti: Svatá u Berouna
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
    Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy (14-34 Svitavy)
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování v severovýchodním Iráku v pohoří Zagros
    Mapovani vyuziti pudy z druzicovych snimku
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1:25 000
    Metodické příručky ke geologickému mapování v měřítku 1:50 000 v SSSR
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
    Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
    Novinky v mapování pro ochranu podzemní vody
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
    Počátky mapování povrchových dolů
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Poznámky k metodice geochemicko-ekologického mapování
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii"
    Profesor Kettner - zakladatel a tvůrce kursů geologického mapování
    Projekt geologického mapování Mongolského Altaje - informační systém, kartografické zpracování
    Projekty geochemického mapování
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Předběžná zpráva o mapování a petrografickém výzkumu na listu Odry 25-121 (25-12 Odry)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (Moldanubikum, Český masiv)
    Předběžné výsledky mapování nectavského krystalinika (24-21 Jevíčko)
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Předběžný výsledek geologického mapování a petrologického výzkumu granulitů v Rychlebských horách
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Rajonizace rizik skalních řícení v bocích údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí se SRN v měřítku 1 : 10 000 a 1. etapa podrobného inženýrsko-geologického mapování stabilitních poměrů skalních svahů údolí Labe a Kamenice v obci Hřensko 1 : 2 000
    Regionální výzkum a geologické mapování
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Současné geomorfologické mapování Novohradských hor
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Svahové deformace na Vsetínsku - pokus o zavedení GIS pro terénní mapování listu 25-23-24
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky geologického mapování krystalinika v jižní desenské jednotky na listu 14-423 Libina
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách. Cretaceous sediments of the Polička area (East Bohemia): main results of geological mapping
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
    Výsledky geologického mapování Salesiovy výšiny na úpatí Krušných hor
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výsledky mapování krystalinika na listu 24-321 Tišnov
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování sv. části zábřežského krystalinika
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky regionálního mapování povrchových vod ČR
    Výsledky základního geologického výzkumu a mapování 1:25 000 na listu 23-331 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Výzkum a mapování oblasti se zvýšeným rizikem vývoje radonu
    Význam a historie mapování sesuvů na Semilsku státní geologickou službou
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25000 Starý Jičín (25-124)
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1 : 25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o geologickém a kvartérně geologickém mapování na listě Strunkovice nad Blanicí (22-43 Vodňany)
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování v širším okolí obce Mutěnice
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o geomorfologickém mapování Hejdy a jejího okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Kočičích skal a jejich okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování Ostaše a jeho západního okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování na listu Cheb (11-14 Cheb)
    Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko)
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy
    Zpráva o výsledcích revizního geologického mapování jesenického úseku čistecko-jesenického plutonu (13-13 Jesenice)