Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mapy
Monografie
    Aktualizace radonových indexů pro potřeby jednotné mapy radonového indexu ČR 1 : 50 000. Závěrečná zpráva
    Aplikace Báňské mapy
    Aplikace Mapy radonového indexu
    Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche
    Geologické mapy Evropy (1780-1918)
    Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky
    Geovědní mapy 1 : 500 000
    Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
    Interaktivní geologické mapy České republiky 1:25 000 v odborném archivu ČGS
    Klasifikační systém půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000
    Mapy geochemických vlastností povrchových vod (pH, sirany, arsen, berylium, kadmium, zinek) 1: 2 000 000
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Jihočeský, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Karlovarský, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Plzeňký, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Praha, 2013
    Mapy ložiskové ochrany; vysvětlivky a datová část k mapám 1:50 000, Kraj Středočeský, 2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Hlavní město Praha, vydání k 1.3.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Jihočeský kraj, vydání k 31.5.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Jihomoravský kraj, vydání k 22.2.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Karlovarský kraj, vydání k 30.11.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Moravskoslezský kraj, vydání k 22.2.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Olomoucký kraj, vydání k 18.5.2012
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Plzeňský kraj, vydání k 31.8.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000, Středočeský kraj, vydání k 1.3.2013
    Mapy poddolovaných území; vysvětlivky a datová část k mapám 1 : 50 000 Zlínský kraj, vydání k 30.11.2012
    Mapy radonového indexu geologického podloží 1 : 50 000
    Mapy radonového rizika z geologického podloží 1 : 50 000 na CD
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ JIHOMORAVSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KARLOVARSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ LIBERECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ OLOMOUCKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PARDUBICKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PLZEŇSKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ PRAHA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ STŘEDOČESKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ÚSTECKÝ
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ VYSOČINA
    Mapy zákresů objektů svahových nestabilit 1 : 50 000 - KRAJ ZLÍNSKÝ
    Sestavení mapy půd a mapy půdotvorných substrátů v měřítku 1 : 50 000 pro mapové listy 11-21 Karlovy Vary a 22-13 Nepomuk
    Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy
    Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000
    Strukturovaná legenda digitální geologické mapy ČR 1:500 000
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Webová mapová služba Báňské mapy
    Webová mapová služba pro zpřístupnění geologické mapy České republiky 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Geomagnetické mapy 1:2 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Hydrogeologické mapy Československa 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy radonového indexu 1:500 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Mapy zvodnění 1:2 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Radiometrické mapy 1:2 000 000
    Webová mapová služba pro zpřístupnění Základní hydrogeologické mapy Československa 1:200 000
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Kyjov 34-221
    Základní geologická mapa ČR, vysvětlující text mapy 1:25.000 list Vracov 34-222
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Článek
    Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000
    Baňskoštiavnické geologické mapy
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů na listu mapy Semily
    Českobudějovicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Českobudějovicka
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
    Geologické mapy - od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy a jejich použití ve školní praxi
    Geologické mapy ČR 1:50 000 v cílové pásce
    Geologické mapy G.C. Laubeho
    Geologické mapy: Ostravsko
    Geologické mapy: Plzeňsko a Karlovarsko
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geotermálne mapy vo svete
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Hydrogeologické mapy jako nástroj ekonomického a sociálního rozvoje
    Hydrogeologické poměry východní části SHR v návaznosti na zpracované mapy 1:25 000
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    Jihlavsko - Geologická charakteristika .Geologické mapy Jihlavska
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Korelace radonu v hlubším geologickém podloží a v objektech v horninových typech generalizovaných podle nové geologické mapy České republiky 1 : 500 000
    Královéhradecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Královéhradecka
    Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka (03-34 Sobotka)
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Liberecko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Liberecka
    Litofaciálny pohľad na plynové nálezisko Ptrukša po reinterpretácii (geologické rezy + mapy)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-41-08
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapy antropogenních zátěží (skládek) a geodynamických jevů
    Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Mapy geochemické reaktivity hornin
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy inžinierskogeologického rajónovania pre účely urbanizácie
    Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania územia
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
    Mapy pro orientační běh a 40 let krajinných změn v PR Kunratický les
    Mapy pro život
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Nerostné suroviny na území listu mapy 21-442 Železná Ruda
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Olomoucko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Olomoucka
    Pardubicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Pardubicka
    Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
    Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov (25-312 Holešov)
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Pierwsze przegladowe mapy geologiczno - zlozowe karbonu polskiej i czeskiej czasci Górnoslaskiego Zaglabia Waglowego (komunikat)
    PLANstudio nabízí mapy pro PDA
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 13-12 Kopidlno (13-12 Kopidlno)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy 14-41 Šumperk (14-41 Šumperk)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Kolín (13-32 Kolín)
    Pleistocenní fluviální sedimenty na území mapy Vysoké Mýto (14-31 Vysoké Mýto)
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    Předběžné výsledky mapování svinovsko-vranovského krystalinika pro mapy 1 : 50 000 Jevíčko a Mohelnice (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Půdní mapy
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
    Radon v geologickém podloží České republiky - mapy radonového indexu
    Sestavení a vydání radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Standardizace radiometrické mapy České republiky 1:500 000
    Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1 : 10 000
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně Vizovic na listu mapy 25-32-25
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu
    Účelové důlně-hydrogeologické mapy SHR v měřítku 1:5000
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
    Základné princípy geologickej mapy Slovenského rudohoria - východnej časti
    Zlínsko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Zlínska
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Horní Stropnice (33-11 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:25 000 Veselí nad Lužnicí (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Ledeč nad Sázavou (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Zruč nad Sázavou (13-34 Zruč nad Sázavou)