Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mariánské
Monografie
    9th International Eclogite Conference. Abstract Volume. 6.-9.8. 2011. Mariánské Lázně, Czech Republic
    9th International Eclogite Conference, Mariánské Lázně, August 6-9, 2011. Abstract volume
    geologická mapa 11-41 Mariánské Lázně
    HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic, excursion guide, abstracts
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 11-41 Mariánské Lázně
    Mapa ložiskové ochrany - Karlovarský kraj; list Mariánské Lázně 11-41, 1:50000
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Mariánské Lázně 11-41, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Karlovarský kraj;list Mariánské Lázně 11-41, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Mariánské Lázně 11-41, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11-41 Mariánské Lázně
    Sources, emplacement environmnets, and metamorphic evolution of metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif).
    Tectonometamorphic evolution of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia, based on the study of metabasic rocks. PhD Thesis, Charles University, Prague
Článek
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif, Central European Hercynides
    40Ar/39Ar isotopic evidence for mid-Devonian post-metamorphic pegmatite emplacement in the Mariánské Lázně Complex, Bohemian massif, Central European Hercynides
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    CETS-CTS Teplá: The Post Conference Excursion Guide: The Mariánské Lázně Complex and its relation to neighbouring metamorphic units
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Constriction due to subduction: evidence for slab pull in the Mariánské Lázně complex (central European Variscides)
    Constrictional folds - comparison between experimental results and natural examples from the Mariánské Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inference fro the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Coronitic metagabbros of the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit: inferences for the tectonometamorphic evolution of the western margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Distribution of heavy minerals in stream sediments of the Mariánské Lázně complex
    The evidence for Late Variscan nappe thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    The geochemical investigation of the Mariánské Lázně complex (Western Bohemia)
    Geochemistry and geochronology of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Geochemistry and mineralogy of gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry of dioritic and gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry of metabasites of the Kladská unit, W of the Mariánské Lázně metaophiolite Complex (MLC)
    Geochronology and geochemistry of eclogites from the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic: Implication for Variscan orogenesis
    Geological interpretation of major regional units: The Mariánské Lázně Complex
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Geothermobarometry of the Mariánské Lázně Complex garnet amphibolites
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    High-pressure polymetamorphic garnet growth in eclogites from the Mariánske Lázně Complex (Bohemian Massif)
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Imaging the Mariánské Lázně Fault (Czech Republic) by 3-D ground-penetrating radar and electric resistivity tomography
    Imaging the Marianske Lazne Fault (Czech Republic) by 3-D ground-penetrating radar and electric resistivity tomography
    Implications of petrophysical properties for petrology of basic and ultrabasic rocks of the Mariánské Lázně Complex, Bohemian Massif
    The Kladská unit - petrological and structural evidence for Variscan thrusting of the Mariánské Lázně Complex over the Saxothuringian terrane (West Bohemia)
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Mariánské Lázně Complex Garnet Amphibolite Thermobarometry
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    The Mariánské Lázně Complex, NW Bohemian Massif: development and destruction of an early Palaeozoic seaway
    Mariánské Lázně Complex, Teplá Suture Zone.
    Mariánské Lázně eclogites: comparison and contrasts with high-pressure rocks of neighbouring units
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Metabasites in the area of L. Kynžvart, Lazy and Prameny W. from the Mariánské Lázně metaophiolite complex and problem of Saxothuringian-Teplá-Barrandian terrane boundary
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabasite Complex
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabasite Complex, Western Bohemia
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Mineral assemblage of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Ore minerals of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrologie a geochemie mafických intruzí v západokrušnohorském granitovém plutonu v okolí Abertam a Mariánských Lázní : (11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně)
    Petrology and geochemistry of mafic intrusions in the Western Krušné hory pluton in the vicinity of Abetramy and Mariánské Lázně
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    Pre-Carboniferous metamorphic history recorded by metabasites of the Mariánské Lázně Complex, Western Bohemia
    The problem of dating HP metamorphism: an U-Pb isotope and geochemical study on eclogites and related rocks of the Mariánské Lázně Complex, Czech Republic
    Seismically induced variations in Mariánské Lázně fault gas composition in the NW Bohemian swarm quake region, Czech Republic - A continuous gas monitoring
    Sources, Emplacement Environments, and Metamorphic Evolution of Metagabbros in the Mariánské Lázně Complex and Teplá Crystalline Unit (NW Bohemian Massif)
    Structural patterns in the area of Mariánské Lázně Complex and the Saxothuringian-Moldanubian boundary
    Structural succession and tectonic history of the Mariánské Lázně complex Central European hercynides, Western Czechoslovakia
    Strukturní stavba krystalinika v okolí Mariánských Lázní a Teplé (11-41 Mariánské Lázně)
    Tektonisch-geomorphologische Untersuchungen zu quartären und rezenten Krustenbewegungen im Egerer Becken und an der Marienbader Störungszone (Mariánské Lázně Fault, MLF), Tschechien
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    The treatment of the geochemical data from the Mariánské Lázně complex (W.Bohemia)
    U-Pb zirkon isotopic evidence for early Ordovician and late Proterozoic units in the Mariánské Lázně complex, Central European Hercynides